หน้าเว็บ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - รัชกาลที่ 10


สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

พ.ศ.2559
 • 13 ตุลาคม - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี  
 • 14 ตุลาคม - นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า สรงน้ำพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยผู้เข้าร่วมพิธีต่างแต่งกายไว้ทุกข์และอยู่ในอาการโศกเศร้า ขณะที่วัดมหาธาตุวรวิหารและวัดทุกแห่งในจังหวัดราชบุรีกำหนดสวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. ของทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน ยกเว้นวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา (ดูรายละเอียด)
 • 22 ตุลาคม - ชาวบ้านโป่งจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  (ดูรายละเอียด)
 • 25 ตุลาคม - พิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ริมเขื่อนรัฐประชา สนามหญ้า (ตลาดโคยกี๊) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด1) (ดูรายละเอียด2)
พ.ศ.2560

 • 14 มกราคม - นักดนตรีชาวจังหวัดราชบุรี จำนวน 379 คนเข้าร่วมการบรรเลงดนตรี ปี่พาทย์ และแตรวงของชาวบ้าน การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (อ่านรายละเอียด)
 • 12 กุมภาพันธ์ - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (ทรงเป็นชาว จ.ราชบุรี ดูพระประวัติ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 
 • 16-25 กุมภาพันธ์ - งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2560 ณ บริเวณถนนรอบศาลากลาง จ.ราชบุรี
 • 3 เมษายน -สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2560 ซึ่งมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแม่ชีไทยจาก 26 สำนักทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อศาสนา สังคม ประเทศชาติ
 • 3 เมษายน - เวลา 14:57 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ ร้านจำหน่ายถุงพลาสติก แยกตลาดศรีเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ใกล้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี) (ดูภาพ)
 • 4 เมษายน - นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ถูกย้ายด่วนโดย ม.44 ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (ดูรายละเอียดนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม มาดำรงตำแหน่งแทน (ดูประวัติ) นับเป็นท่านที่ 53
 • 18 เมษายนเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  เสด็จไปบ้านประสัตถพงศ์ ต.บางป่า ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระชนกนับและชนนีตาล เสด็จต่อไปยังวัดลาดเมธังกร ทรงสักการะและทอดผ้าบังสุกุลอัฐิพระครูเมธีธรรมานุยุต (เม้ย มนฺตาสโย) เสด็จต่อไปวัดตรีญาติ ทรงสักการะและทอดผ้าบังสุกุลหลวงปู่นุตร์ และทรงทอดผ้าบังสุกุลอัฐิพระบรรพบุรุษ เสด็จต่อไปยังวัดสัตตนารถปริวัตร ทรงสักการะและทอดผ้าบังสุกุลอัฐิพระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) เสวยภัตตาหาร ณ วัดศรีสุริยวงศาราม บ่ายเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ณ มณฑลพิธีโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 • 13-19 พฤษภาคม - งานสมโภช 200 ปี หลักเมืองราชบุรี (ดูรายละเอียด) (ดูภาพ)
 • 7 กรกฏาคม - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาพระราชทานเทียนพรรษาพร้อมกับของบริวาร ถวายแด่วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 
 • 18 กรกฏาคม - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีศิริพัฒน์ สุขเจริญ เป็นผู้เชิญอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ,โรงเรียนวัดบางกะโด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางกะโด, โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด อ.โพธาราม และโรงเรียนบ้านหนองสลิด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
 • 27 กรกฎาคม -พิธีบวงสรวงตัด "ต้นโมกมัน" ต้นไม้ประจำ จ.ราชบุรี ขั้นตอนการแปรรูปและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มอบสมทบให้ศูนย์น้ำใจไมตรี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9 ให้ครบจำนวน 100,000 ดอก ประดิษฐ์โดยคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง และผู้ที่มีจิตอาสา จำนวน 5,000 คน (ดูคลิบวิดีโอ)
 • 28 กรกฎาคม - คณะลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ทุกประเภท ทุกหน่วยเหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์และลูกเสือชาวบ้าน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี (ดูคลิบวิดีโอ)
 • 29 กรกฎาคม - ชาว จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ขึ้นเขาแก่นจันทน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณอุทยานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เชิงเขาแก่นจันทน์ อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูคลิบวิดีโอ)
 • 22 สิงหาคม - จ.ราชบุรีจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 • 18 กันยายน - นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของแต่ละอำเภอและจังหวัด ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลาง จ.ราชบุรี โดยนายอำเภอ 10 แห่ง เชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของแต่ละอำเภอ บนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และผู้ร่วมพิธีตั้งจิตอธิษฐาน เป็นเวลา 89 วินาที สำหรับดอกไม้จันทน์ของ จ.ราชบุรี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นแบบดอกกัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด
 • 1 ตุลาคม - นายชยาวุธ จันทร มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการการจังหวัดราชบุรี ท่านที่ 54 (ดูประวัติ)
 • 13 ตุลาคม - จ.ราชบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจ.ราชบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และยารักษาโรค แด่พระสงฆ์ 89 รูป ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา และเวลา 16.30 น. ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์ พร้อมกันนี้มีพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
 • 18 ตุลาคม - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  พระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้าเฝ้า ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรับไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลองในพื้นที่ ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 85 แห่ง และต่อมาเวลา 23.30 น.นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานในพิธีฯ กลับมายัง จ.ราชบุรี และนำไปเก็บรักษา ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 • 23 ตุลาคม - นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทานเพื่อไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 9 แห่งของแต่ละอำเภอ โดยมีนายอำเภอแต่ละอำเภอได้เข้ารับพระราชทานไฟหลวงพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่ออัญเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ต.ค. 2560  ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของแต่ละอำเภอในจังหวัดราชบุรีต่อไป
 • 26 ตุลาคม -  จ.ราชบุรี ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี และในซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ของอำเภอต่างๆ ดังนี้
  • อ.บ้านโป่ง ณ วัดบ้านโป่ง
  • อ.โพธาราม ณ วัดเขาช่องพราน
  • อ.ดำเนินสะดวก ณ วัดโชติทายการาม
  • อ.บางแพ ณ วัดกลางวังเย็น
  • อ.ปากท่อ ณ วัดปากท่อ
  • อ.จอมบึง ณ วัดวาปีสุทธาวาส
  • อ.สวนผึ้ง ณ วัดบ้านบ่อ
  • อ.บ้านคา ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
  • อ.วัดเพลง ณ วัดแจ้งเจริญ
 • 27 ตุลาคม -  เวลา 07.30 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยประกอบพิธีสงฆ์พร้อมอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุมาประกอบพิธี จากนั้นอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ทั้งมวลขึ้นรถเคลื่อนจากวัดมหาธาตุฯไปยังท่าเรือวัดพญาไม้ ลงเรือล่องไปตามแม่น้ำแม่กลองจนถึงบริเวณริมน้ำหน้ากรมการทหารช่าง แล้วลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ทั้งหมดลงสู่แม่น้ำแม่กลองจนหมดสิ้น พร้อมโปรยกลีบดอกดาวเรืองถวาย  ในส่วนของแต่ละอำเภอได้ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ตามแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำที่เหมาะสม ในเวลาพร้อมกันกับทางจังหวัด 
 • 10-15 พฤศจิกายน -งานประเพณี "ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 8" ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • 21 ธันวาคม - พิธีมอบเงินทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในบรมราชานุเคราะห์ พื้นที่โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี โดยมี พล.อ.นพดล วรรธโนทัย ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ สำนักพระราชวัง เป็นประธาน มีนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้รับพระราชทานเงินทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 45 คน รวมเงินทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 1,420,000 บาท ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
พ.ศ.2561
 • 10 มาราคม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้แก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง และโรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รวม 606 ผืน โอกาสนี้องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งให้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบรมราชชนก
 • 11 มกราคม : ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน “โครงการกองทุนการศึกษา” พร้อมรับฟังการดำเนินงานตามแนวทางวิทยาลัยคุณธรรม และบรรยายแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบส ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 • 13 มกราคม : พิธีเปิดงาน "กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี" หรือ ภาษามอญ คือ "เจี้ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี" ครั้งที่ 3 ที่ลานหน้าวิหารปากี วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง ซึ่งชาวมอญ 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนนครชุมน์, ชุมชนบ้านม่วง, และชุมชนคุ้งพยอม ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอญจากจังหวัดสมุทรปราการ, กาญจนบุรี, เพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมอญให้คนรุ่นหลังได้สัมผัส โดยงานเริ่มด้วยการแห่ขบวนแห่ลูกหลานพญารามัญ ในขบวนมีสาวมอญเทินหม้อดินเผามงคล นำประธานในพิธี คือผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นั่งเกวียน ที่ใช้วัวเทียมเกวียน เข้าสู่งานเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอวิถีชีวิตชาวมอญ ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การใช้ภาษา การจำหน่ายสินค้าชุมชนมอญ อาหารที่ปรุงโดยคนมอญ อาทิ แกงคั่วหัวตาล ข้าวแช่ ข้าวมันส้มตำแบบมอญ ซึ่งเป็นอาหารในพิธีกรรมที่ใช้รับขวัญเจ้าแม่โพสพ แกงแม่หม้าย แกงบอน แกงขี้เหล็ก แกงหยวกกล้วย ขนมปลากริมเผือก และการแสดงสืบสานวิถีมอญ เช่น "การละเล่นทรงผี" ที่นิยมเล่นกันในประเพณีสงกรานต์ "ทะแยมอญ" การละเล่นของคนมอญ ที่ร้องเกี้ยวพาราสีคล้ายลำตัด 
 • 25 มกราคม : จังหวัดราชบุรี ประกอบพิธีบวงสรวงการรื้อถอน และอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ที่จัดสร้างในงานถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อทำการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง จากนั้นได้อัญเชิญไปยังศาลาเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุวรวิหาร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อเก็บรักษา
 • 10 กุมภาพันธ์ : อำเภอวัดเพลงเปิดงาน ”ตลาดถนนเพลินเพลง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ 2 จังหวัด ภายในงาน มีการออกร้านสินค้าพื้นเมือง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลงปรบไก่เป็นการด้นกลอนสดของพ่อเพลง แม่เพลงร้องโต้ตอบแก้กันซึ่งจะมีให้ชม พร้อมกับการละเล่นพื้นบ้าน และเดินชมโบสถ์วัดพระคริสตหฤทัยอายุกว่าร้อยปีที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากสถานที่จัดงานนอกจากนี้ยังมีบรรยายกาศตลาดอารยธรรมริมน้ำของชุมชนเก่าทั้ง 3 อำเภอ โดยอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ติดกับ อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีคลองแควอ้อมกั้นเท่านั้น ทั้งสองฝั่งมีชาวบ้านปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยตลอดริมคลองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามคำขวัญของอำเภอวัดเพลง คือ "ถิ่นเพลงปรบไก่ แควอ้อมใสไหลผ่าน ย่านผลไม้รสดี มากมีขนมโบราณ นมัสการเจ้าพ่อหลักหิน งามศิลป์โบสถ์ร้อยปี" ที่อธิบายความเป็นมาของท้องถิ่นอันสงบเย็นมายาวนานและเต็มไปด้วยสีเขียวจากร่องผัก สวนผลไม้นานาชนิด เพราะส่วนใหญ่เป็นชาวสวน โดย ต่อไปงานนี้จะมีเป็นประจำทุกวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป 
 • 11 กุมภาพันธ์ : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จโดยรถพระประเทียบ ยังวัดอมรินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีพระราชทานเพลิง ศพพระราชวุฒาจารย์ วิ. หลวงพ่อพระมหาจำเนียร อรุโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สิริอายุได้ 89 ปี พรรษา 70  พระราชวุฒาจารย์ วิ. หรือ หลวงพ่อพระมหาจำเนียร อรุโณ เดิมชื่อเด็กชายจำเนียร สำเภาทอง เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2471 ที่จังหวัดราชบุรี เมื่ออายุ 17 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม จังหวัดราชบุรี จากนั้น เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม แล้วได้เดินทางไปศึกษาหลักธรรมในบวรพุทธศาสนาหลายแห่ง ต่อมาปี 2534 ได้รับนิมนต์มาเป็นเจ้าคณะอำเภอบางแพ (ธรรมยุต) พร้อมทำนุบำรุงพระศาสนาทั้งด้านการปกครอง การศึกษา การก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมศาสนาสถานอยู่เสมอ จนได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะในราชทินนามว่า "พระราชวุฒาจารย์ วิ" 
 • 14-18 กุมภาพันธ์ : งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2018 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 • 28 กุมภาพันธ์ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดราชบุรี นำถุงพระราชทาน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ จ.ราชบุรี ที่บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ 2 ต.คุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนางสุภาภรณ์ โฉมมิตร และบ้านเลขที่ 123/1 หมู่ 14 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 
 • 9 มีนาคม : นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อสนองพระราชดำริ และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชน เป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดีต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และส่งเสริมการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งสู่มาตรฐานสากล 
 • 24 มีนาคม - 1 เมษายน : จังหวัดราชบุรี ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2561” ณ บริเวณโรงยิมเนเซียม และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอเมืองราชบุรี  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งด้านการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรม และสินค้าโอท็อป กิจกรรมเด่นให้นักท่องเที่ยวได้ชม ชิม ช็อป ประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของภาคอุตสาหกรรม เกษตร สินค้าโอท็อป ตลาดประชารัฐ และสินค้าพิเศษที่นำเข้ามาจากประเทศเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในบูธติดแอร์ การจำลองสถานที่ท่องเที่ยวในสวนไฟแอลอีดีขนาดใหญ่ การจำลองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบรรยากาศย้อนยุคจาก 8 ชาติพันธุ์ พร้อมร่วมสนุกกับมัจฉากาชาดการกุศลของรางวัลมากมาย
 • 29 มีนาคม - 1 เมษายน : งาน "มหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี ประจำปี 2561"  ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
 • 5-6 เมษายน :  งาน "ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์"  ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
 • 10 - 16 เมษายน : งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสนามหน้ากรมการทหารช่าง 
 • 28 เมษายน : สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทรงเป็นองค์ประธานในมูลนิธิคุณพุ่มได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้กับเด็กพิการในจังหวัดต่างๆซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน  โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ ในส่วนของจังหวัดราชบุรีได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 610,000 บาท ที่ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี 
 • 7 พฤษภาคม : นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง 10 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ที่ศาลาประชาคม อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
 • 8-14 พฤษภาคม : "งานเทศกาลสับปะรดหวาน ของดี อ.บ้านคา" ณ ที่ว่าการ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 • 10 พฤษภาคม : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง รร.โพธาวัฒนาเสนี ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ซึ่งสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และคณะครู รร.โพธาวัฒนาเสนี จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียน และชุมชน (ดูภาพ) ต่อจากนั้น ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน 276 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 11 คน งานโครงการพระราชดำริฯที่โรงเรียนดำเนินการ มี 9 โครงการประกอบด้วย โครงการปลูกหญ้าแฝก, เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร, ไอโอดีน, ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา, นักเรียนในพระราชานุเคราะห์, ฝึกอาชีพนักเรียน, ส่งเสริมสหกรณ์, และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  (ดูภาพ)
 • 23 พฤษภาคม : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และได้มอบพันธุ์กล้าไม้ยางนา แก่ผู้ว่าราชการ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เพื่อนำไปปลูกในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561  จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้น ต้นรวงผึ้ง ต้นกัลปพฤกษ์ ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปล่อยพันธุ์ปลายี่สกไทย ซึ่งเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์และอยู่ในคำขวัญของจังหวัดราชบุรีลงในอ่างเก็บน้ำของโครงการ  
 • 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน : งานมหาสมโภชรำลึก 150 ปี คลองดำเนินสะดวก ณ วัดปราสาทสิทธิ์ ตลาดน้ำหลัก 5 อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 18 มิถุนายน - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำหรับการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วันของ จ.ราชบุรี ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 14 ปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการฯ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 141,997 คน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน 456 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจฯ 65 แห่ง กระจายอยู่ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและเรือนจำ
 • 21 มิถุนายน-18 กรกฎาคม - การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหน่วยงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ณ สามกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดโดย สมาคมกีฬา จ.ราชบุรี
 • 27-28 กรกฏาคม - การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad สนามชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคภาคกลาง ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ปละเทคโนโลยี (สสวท.) บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
 • 6 กันยายน - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตว์บาล เชิญอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 50 กระสอบ และข้าวสาร 4 กระสอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงแก้วตา อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 
 • 15-16 กันยายน : งานท่องเที่ยวสไตล์ ศิลปะร่วมสมัย ณ บริเวณริมเขื่อรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 7 ตุลาคม : เวลา 16.50 น.พระเทพญาณมงคล หรือ หลวงป๋า เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มรณภาพด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ระหว่างเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก สิริรวมอายุ 89 ปี 6 เดือน 7 วัน สำหรับ พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หรือ ที่บรรดาศิษยานุศิษย์จะเรียกท่านว่า “หลวงป๋า” มีนามเดิมว่า เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2472 ณ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นบุตรคนที่ 4 ของคุณพ่อทองดี และคุณแม่บุญนาค พลพัฒนาฤทธิ์ มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 6 คน และอุปสมบท เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2529 ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 
 • 10-15 ตุลาคม : การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี จัดโดย จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 • 2-11 พฤศจิกายน : งานประเพณี "ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • 10 พฤศจิกายน :  เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง ภายใต้ชื่อ “วิถีมอญ แบบเบ้าเบาราณ ตำนานหลวงปู่ อู่อาหารรามัญ สืบสรรค์ผ้าทอ สานก่อพิพิธภัณฑ์” ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินงานดังกล่าวเพื่อ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ โดยขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยวใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ 
 • 14 พฤศจิกายน : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้ และกระเช้าของขวัญพระราชทานแก่ นายเสรี หอมมาก อายุ 75 ปี จิตอาสา ที่ชาวบ้านรู้จักกันในนาม “ลุงเสรี คนบุญผู้หยาบช้า” ณ บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายเสรี ได้ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มศีรษะฟาดพื้น อันเนื่องมาจากภาวะโรคเส้นเลือดในสมองตีบ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านโป่งมาตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลทำให้ปัจจุบันเป็นอัมพาตครึ่งตัว ไม่สามารถเดินหรือพูดได้ ทุกคนในครอบครัว ต้องคอยช่วยกันดูแล พร้อมทั้งคอยพูดคุยเล่น ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในส่วนของการดูแล ลุงเสรีเป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ อาหารที่โปรดปรานมากที่สุด ก็จะเป็นมะม่วงสุก ลุงเสรี เป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านโป่ง ด้วยลักษณะนิสัย เป็นคนโผงผาง พูดจาห้วนๆ ชอบถอดเสื้อสวมกางเกง ใส่รองเท้าบูทยาง แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะงานด้านพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก เมื่อเก็บออมเงินได้ก็จะนำไปทำบุญตามที่ต่างๆ บางครั้งก็นำมาซื้อเครื่องครัวมอบให้กับวัดและชุมชน จนทำให้ ลุงเสรีเป็นที่รักของชาวบ้านโป่ง พร้อมกับได้ฉายานามว่า “ลุงเสรี คนบุญผู้หยาบช้า” 
 • 16-25 พฤศจิกายน : การแข่งขีนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคกลางครั้งที่ 16 "เมืองโอ่งเกมส์" ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี
 • 28 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม : ดำน้ำสำรวจและค้นหาลูกระเบิด ในแม่น้ำแม่กลองใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ โดย กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพเรือ พบลูกระเบิดอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 7 ลูก
 • 7-10  ธันวาคม : งาน "เทศกาลกินกุ้งของดีบางแพ" ณ หน้าที่ว่าการ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 • 8-10 ธันวาคม : งาน "กินข้าวใหม่ เคล้าปลามัน"  ฟินแอนด์ฟันกับหุ่นฝาง ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ริมถนนเพชรเกษม ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี กิจกรรมที่มี นิทรรศการความรู้ประโยชน์ของฟางข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหลากหลายเมนู สินค้าเกษตร หุ่งฟางยักษ์และทุ่งบัวแดง
 • 8 ธันวาคม : กิจกรรม "ราชบุรีที่ฉันรู้จัก" บริเวณท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองราชบุรี จัดโดย โครงการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าราชบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน จ.ราชบุรี
 • 10 ธันวาคม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯราชบุรี เชิญพวงมาลาหลวงพระราชทานวางหน้าหีบศพ นายเลื่อม พะยอมหอม อายุ 73 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากการนำจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรักของ จ.ราชบุรี ในระยะทาง 26 กม. เกิดเป็นลมหมดสติในขณะปั่นจักรยานจนไถลเข้าข้างทาง ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์โดยตลอด และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 16 ธันวาคม 2561
 • 10-22 ธันวาคม : งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 15 ณ บริเวณที่ว่าการ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • 14-16 ธันวาคม : มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ณ ตลาดปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟีชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • 24 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 : งาน "เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง"  ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  มีกิจกรรมการประกวดกล้วยไม้ การประกวดบอนไซ ชวนชม 
 • 29-31 ธันวาคม : ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Countdown 2019@ราชบุรี Art@eat ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 
พ.ศ.2562
 • 14-15 มกราคม : เจ้าหน้าที่กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ลงดำน้ำสำรวจและถ่ายภาพใต้น้ำ ลูกระเบิดทั้ง 7 ลูกที่พบบริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์ เพิ่มเติม เพื่อนำผลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการเก็บกู้ลูกระเบิดต่อไป
 • 15 มกราคม : พิธีทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี ทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะหลวงนิคมคณารักษ์ (พ.ศ.2387-2488) ซึ่งเสียชีวิตในวันที่ 15 มกราคม 2488 ระหว่างการออกไปบัญชาการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยจากการทิ้งระเบิดระหว่าง สงครามโลกครั้งที่ 2 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี (หลังเก่า)
 • 18-20 มกราคม : จังหวัดราชบุรีจัดงาน "ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี"  ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 28 มกราคม : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง และโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 • 17-31 มีนาคม : งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี
 • 6 เมษายน : เวลา 11.52 น.พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระโกสินารายณ์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • 6 เมษายน : เวลา 18.00 น. การแสดงโขน กรมศิลปากรเรื่องรามเกียรติ ชุด อสูรพ่ายบารมีจักรีวงศ์ แสดงตอน ศึกพรมาสตร์-ยกรบ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เขาแก่นจันทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 8 เมษายน : เวลา 17.00 น.พิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 9 เมษายน : เวลา 12.00 น.พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>