หน้าเว็บ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - รัชกาลที่ 9


สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  
พุทธศักราช 2489

 • เริ่มรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
 • โอนอำเภอบ้านโป่งจากจังหวัดกาญจนบุรี มาขึ้นกับจังหวัดราชบุรีตามเดิม
พุทธศักราช 2492
 • 2 กุมภาพันธ์ - ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (สุวงศ์ วัฎฎสิงห์) ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2493
 • 1 กันยายน - นายแม้น อรจันทร์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2494
 • 1 เมษายน - หลวงอรรถวิภัชน์ พจนากร (กรุง อรรถวิภัชน์) ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2495
 • 8 มกราคม - นายแม้น อรจันทร์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • 23 ตุลาคม - น้ำท่วมใหญ่ตัวเมืองราชบุรี (ดูภาพ)
พุทธศักราช 2497
 • 9 กันยายน - ไฟไหม้ตลาดบ้านโป่งครั้งใหญ่ เสียหายกว่า 100 ล้านบาท (ดูรายละเอียด)
 • 13 กันยายน - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือราษฎร ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง โดยมีนายแม้น อรจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และพระราชญาติรักษา ผู้ว่าราชการภาค เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานเหตุการณ์และการให้ความช่วยเหลือราษฎร (ดูภาพ)
พุทธศักราช 2499
 • ไฟไหม้เมืองราชบุรี บริเวณถนนราษฎรยินดี (ดูรายละเอียด)
 • 1 มิถุนายน -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จประพาสถ้ำจอมพล และทรงเยี่ยมราษฎรที่ อ.จอมบึง พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. บริเวณหน้าถ้ำจอมพล (ดูรายละเอียด) และประพาสเขางู (ดูรายละเอียด)
 • ก่อสร้างอาคารศาลแขวง (ข้างสนามหญ้าในปัจจุบัน) เพื่อใช้เป็นที่ทำการศาลมณฑลราชบุรี
 • กรมศิลปากรขุดพบโบราณวัตถุ ที่บ้านปากบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2501
 • กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะกิ่งอำเภอจอมบึงขึ้นเป็นอำเภอจอมบึง โดยมี นายประกิต พิณเจริญ เป็นนายอำเภอคนแรก
 • 17 กุมภาพันธ์ - นายแสวง ชัยอาญา ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2503
 • ไฟไหม้เมืองราชบุรี บริเวณถนนราษฎรยินดี (ดูรายละเอียด)
 • 20 มิถุนายน -พิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
 • 20 มกราคม - นายจันทร์ สมบูรณ์กุล ขึนดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2505
 • 29 พฤศจิกายน - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระครูโสภณรัตนากร เจ้าอาวาสวัดดอนตูม และคณะกรรมการวัดเข้าเฝ้า ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระพุทธสิหิงค์ เพื่อนำไปประดิษฐานที่วิหารวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • โรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ
พุทธศักราช 2507
 • โรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ (สมัยนายแพทย์สงวน ขันทอง เป็นผู้อำนวยการ)
พุทธศักราช 2509
 • 29 เมษยน - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงสวนผึ้งเป็นครั้งแรก และทรงเปิดโรงเรียนตำรวจตะเวณชายแดนเอื้อบำเพ็ญ
 • คณะสำรวจก่อนประวัติศาสตร์ไทย-เดนมาร์ก ได้ขุดค้นแหล่งโบราณคดีหนองแช่เสา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี พบหลุมฝังศพและหลุมเสาบ้าน 6 หลุุม
พุทธศักราช 2510
 • 4 พฤศจิกายน - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดโชติทายการาม (ดูรายละเอียด)
 • 1 ตุลาคม - นายยุทธ หนุนภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2511
 • 20 มีนาคม  - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 20 (นพค.) ซึ่งประกอบด้วยทหารจากสามเหล่าทัพ และพลเรือนจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆ เข้าพัฒนาพื้นที่ ต.สวนผึ้ง ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง เพื่อดำเนินแย่งชิงมวลชนจากพรรคคอมมิวนิสต์ โดยมี น.ท.สันต์  อัจฉิมาธร รน.เป็น ผู้บังคับหน่วย และมี พล.ท.สำราญ  แพทยกุล เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 และมีนายประกิต พิณเจริญ เป็นนายอำเภอจอมบึง
 • 27 ธันวาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าพระราชทานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จุตรทิศ (พระสี่มุมเมือง) ให้แก่ตัวแทนจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ราชบุรี ลำปาง พัทลุง และสระสระบุรี เพื่อนำไปประดิษฐานให้ชาวไทยได้สักการะบูชาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ (ดูรายละเอียด)
พุทธศักราช 2512
 • แม่น้ำแม่กลองเกิดสภาวะน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็น มีปลาตายจำนวนมาก (รายละเอียด)
 • รัฐบาลขึ้นทะเบียนชาวเขาตามแนวชายแดนเขต อ.สวนผึ้ง มีการบัญญัติศัพท์เรียกกะเหรี่ยงสวนผึ้งว่า "ไทยตะนาวศรี" (ดูรายละเอียด)
 • เปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กลอง ระบบนิเวศของปลาและสัตว์น้ำ
 • สิงหาคม - เกิดอุทกภัยในจังหวัดราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ใน อ.บ้านโป่ง อ.โพธาราม และ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • พฤศจิกายน - เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี
 • 5 พฤศจิกายน - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ทอดพระเนตรบริเวณประสบอุกทกภัยในท้องที่ จ.ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยโดยทั่วหน้า 
 • 21 พฤศจิกายน - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 7 และพระราชทาน "อาคารเฉลิมราช 2511" (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) (ดูรายละเอียด) และในโอกาสนี้ได้ทรงพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรีด้วย (ดูรายละเอียด) 
 • เริ่มสร้างโรงงานนมผงที่ ต.หนองโพ อ.โพธาราม ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9
พุทธศักราช 2513
 • เดือน เมษายน -โรงงานน้ำตาล ใน เขต อ.บ้านโป่ง ปล่อยน้ำเหลืองอ้อยประมาณ 4,000 ตันลงในแม่น้ำแม่กลอง น้ำในแม่น้ำเสียไปถึง จ.สมุทรสงคราม ปลาตายและสูญพันธุ์จำนวนมาก ทำน้ำประปาไม่ได้ (รายละเอียด) 
 • สำนักปู่สวรรค์ เริ่มก่อสร้างหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา ที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
พุทธศักราช 2514
 • 26 มีนาคม - เปิดพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 5 เมษายน - จัดตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพ (พัฒนามาจากโรงงานนมหนองโพ)
 • 1 ตุลาคม - นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • 18 ตุลาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดเขาวัง (ดูรายละเอียด) (ดูภาพประกอบ)
พุทธศักราช 2515
 • 9 มีนาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "บริษัท ผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จำกัด" ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปัจจุบันคือ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • 19 มิถุนายน - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประกอบพระราชพิธีเปิดพระวิหารพระพุทธสิหิงค์ และทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อุโบสถวัดดอนตูม และได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร." จารึกไว้ที่หน้าบันวิหารด้วย (ดูรายละเอียด)
 • จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเขตครั้งที่ 6 (ครั้งต่อมาเรียกว่า "กีฬาแห่งชาติ")
พุทธศักราช 2516
 • 13 กรกฎาคม - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุม มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 17 กรกฎาคม - ยกฐานะกิ่งอำเภอวัดเพลง เป็นอำเภอวัดเพลง
พุทธศักราช 2517
 • 17 ตุลาคม- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดสันติการาม และทรงถวายผ้าพระกฐินต้น ที่วัดสันติการาม (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดพุพลับ) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 21 ตุลาคม-ตั้งกิ่งอำเภอสวนผึ้ง
พุทธศักราช 2518
 • 23 พฤษภาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกิ่ง อ.สวนผึ้ง ได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัส แก่นายเกษม กิติรุ่งรุช ปลัดกิ่ง อ.สวนผึ้ง และนายดง บุญเลิศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งกระทิงล่าง ในการให้ความช่วยเหลือราษฎร (ดูรายละเอียด)
 • 1 ตุลาคม - ร้อยตำรวจตรีกร บุญยง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2519
 • 1 ตุลาคม - นายประชุม บุญประคอง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2520
 • 19 เมษายน - สถาปนาสโมสรไลออนส์ราชบุรี จัดพิธีสถาปนา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี โดยมีไลออนส์โรจน์ ไกรฤกษ์ ผู้ว่าการภาค 310 เป็นประธานในพิธี ไลออนเฉลียว จงเจริญ เป็นนายกสโมสรก่อตั้ง สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง ราชบุรี เป็นพี่เลี้ยง
 • 1 ตุลาคม - นายวัชระ สิงคิวิบูลย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • ทางราชการได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนได้สัมปทาน "ดูดทราย" ในลำน้ำแม่กลอง
พุทธศักราช 2521
 • เปิดเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กลอง ระบบนิเวศของปลาและสัตว์น้ำ
 • รัฐบาลประกาศกันพื้นที่ป่าสมบูรณ์ฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
 • 23 พฤษภาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร เขื่อนกักน้ำโป่งกระทิง และเสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านโป่งกระทิง กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี หมู่บ้านโป่งกระทิง ตั้งอยู่ในแดนทุรกันดารห่างไกลความเจริญ มีลำน้ำไหลผ่าน ทรงพิจารณาว่าหากมีเขื่อนกักน้ำไว้ก็จะมีน้ำใช้เพื่อทำเกษตรกรรม หรืออุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงไม่เดือดร้อน จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเขื่อนนี้ขึ้น (ดูรายละเอียด)
 • 17 ตุลาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเดชสหกรณ์ (ม.ล.เดช สนิทวงศ์) และทรงประกอบพิธีเจิมป้ายชื่อสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) (ดูรายละเอียด)
 • กรมศิลปากรขุดพบโบราณวัตถุเป็นครั้งที่ 2 (ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2499)  ที่บ้านปากบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2522
 • 9 มิถุนายน - นายปฐม สุทธิวาทนฤพุฒิ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2524
 • 26 กุมภาพันธ์ - ตี๋ใหญ่ จอมโจรชื่อดังแห่งดำเนินสะดวก ถูกวิสามัญฆาตกรรม ขณะเดินทาง ไปหาหลวงพ่อสุด วัดกาหลง ที่ จ.สมุทรสาคร (อ่านรายละเอียด)
 • ยุบหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา (อ่านรายละเอียด)
 • สร้างอ่างเก็บน้ำบ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • สร้างอ่างเก็บน้ำบ้านลำพระ ต.บ้านบึง กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 • สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกระชาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2525
 • 1 เมษายน - ยกระดับกิ่งอำเภอสวนผึ้ง เป็นอำเภอสวนผึ้ง
 • 13 มิถุนายน - พิธีเปิดศาลากลางจังหวัดราชบุรีแห่งใหม่ (หลังปัจจุบัน)
 • สร้างฝายทดน้ำห้วยมะหาดตอนล่าง ต.บ้านคา กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2527
 • 10 กรกฎาคม - นายศักดิ์ โกไศยกานนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • เปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์ ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กลอง ระบบนิเวศของปลาและสัตว์น้ำ
 • เริ่มมีการตั้งโรงงานน้ำตาลหลายโรงริมแม่น้ำแม่กลองตอนบน
พุทธศักราช 2528
 • เปิดเขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กลอง ระบบนิเวศของปลาและสัตว์น้ำ
 • สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนล่าง ต.หนองพันจันทร์ กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 • สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนบน ต.หนองพันจันทร์ กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 • สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยพุเกด บ้านพุเกด ต.ทุงหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2529
 • 9 พฤศจิกายน - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพนายรวม พรหมบุรี ณ เมรุวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 20 พฤศจิกายน - จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี โดยกรมศิลปากรได้ขออนุมัติใช้อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเดิม เป็นสถานที่จัดตั้ง ตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองของกรมศิลปากร
 • 26 พฤศจิกายน - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • สร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2530
 • 28 มีนาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินในงานฉลองครบรอบ 15 ปี ของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • ทางราชการประกาศยุติสัมปทานระเบิดหินที่เทือกเขางู
 • สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2531
 • จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี โดยใช้อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี เดิม
 • 2 สิงหาคม - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงกระทำพิธีเปิดสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง บริเวณเชิงเขาประทับช้าง ในเขตป่าสงวนเขาบิน เขต อ.เมืองราชบุรี และ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
 • 2 สิงหาคม - เวลา 09:00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระรูป พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ณ กองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูภาพ)
 • 18 สิงหาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม  (ดูรายละเอียด)
 • 1 ตุลาคม - นายพีระ บุญจริง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • กรมศิลปากรปรับแต่งแหล่งโบราณคดีที่บ้านปากบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี อย่างเป็นทางการ ได้พบแหล่งฝังศพ ได้แก่ กระดูกมนุษย์ เครื่องมือเหล็ก แหวนสำริด ลูกกระพวนสำริด เศษภาชนะดินเผา แวดินเผา ลูกปัดแก้วและหิน และเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาด้วยอุณหภูมิต่ำ
พุทธศักราช 2533
 • 20 สิงหาคม - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ณ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี
 • 24 สิงหาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ "อาคารเทพฤทธิ์ เทวกุล" ณ สหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด  
พุทธศักราช 2534
 • 1 ตุลาคม - หม่อมราชวงศ์กำลูนเทพ เทวกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • 14 ตุลาคม - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิมป้ายจารึกในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี (ดูภาพ)
 • 14 ตุลาคม - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าตีนจกราชบุรี วัดแคทราย ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2535
 • 6 มีนาคม - ก่อตั้งสโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี ณ สมาคมโผวเล้ง จ.ราชบุรี
 • 6 เมษายน - สถาปนาสโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี โดยไลออนสงวนชัย ตันเวทยานนท์ ประธานสภาผู้ว่าการภาค 310 ประเทศไทย นายกสโมสรได้แก่ ไลออนศรีวัลลภ ตันเจริญพงศ์ โดยมีสโมสรไลออนส์ราชบุรี เป็นสโมสรพี่เลี้ยง
 • 7 พฤษภาคม - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารธรรมาธิปไตย และอาคารคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ อาคารอนามัยของเรา และอาคารสโมสรเสือป่า บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม
 • 8 มิถุนายน - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้งกันน้ำไหลกัดเซาะหน้าดิน พื้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • 28 สิงหาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินวัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกฉัตรพระประธาน ตัดลูกนิมิต ฉลองรูปเหมือนพระราชสังวราภิมนฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ) และพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์ และสมเด็จนางพญา สก. ณ อุโบสถวัดถ้ำสิงโตทอง โดยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ "สก." จารึกไว้ที่หน้าบันอุโบสถด้วย (ดูรายละเอียด)
 • สร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลา ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 • สร้างอ่างเก็บน้ำบ้านตะเคียนทอง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2536
 • 26 กุมภาพันธ์ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • 29 เมษายน - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี เป็นการส่วนพระองค์ (ดูภาพ)
 • สร้างสถานีสูบน้ำบ้านตะเคียนทอง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2537
 • 29 กรกฏาคม - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเสวยพระกระยาหารค่ำเป็นการส่วนพระองค์ ณ บ้านพักรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล) ในโอกาสนี้สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้จัด "ระบำราชบุรีสายสัมพันธ์" แสดงถวายหน้าพระที่นั่ง ซึ่งนับเป็นการแสดงครั้งแรกของระบำราชบุรีสายสัมพันธ์
 • กะเหรี่ยงสวนผึ้ง เดินทางไปทอดผ้าป่าที่วัดอัมพวา เขตรัฐกะเหรี่ยงอิสระ เมืองทวาย ในประเทศพม่า 
พุทธศักราช 2538
 • 6 กุมภาพันธ์ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้แก่กรมการทหารช่าง จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจัดเป็นสวัสดิการข้าราชการเหล่าทหารช่างที่ปฏิบัติงานก่อสร้างต่างๆ ปัจจุบันคือ "กองทุนภูมิพลมหาราช"
 • 24 มีนาคม - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรที่ราชพัสดุ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  และทรงมอบพระราชดำริให้จัดเป็นพื้นที่สหรับการศึกษาสภาพธรรมชาติ (ซึ่งต่อมาคือ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)
 • ดร.ณรงค์ชัย สุริยะณรงค์ชัย อดีตนายกเทศบาลเมืองราชบุรี 2 สมัย ซึ่งถูกลอบยิงเสียชีวิต กลางเมืองราชบุรี ซึ่งสาเหตุในขณะนั้นเกี่ยวข้องกับตลาดศรีเมือง ซึ่งนายณรงค์ฯ เป็นผู้ก่อตั้ง ก่อนที่จะตกมาอยู่ในมือของกลุ่มผู้บริหารในปัจจุบัน
 • กะเหรี่ยงเริ่มอพยพลี้ภัยหนีการสู้รบจากการที่พม่าบุกโจมตี สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เค.เอ็น.ยู) เข้ามาบริเวณชายแดนไทย บริเวณห้วยสุด และห้วยคอกหมู อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 • สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยอะพะ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 • สร้างอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2539
 • 15 กรกฏาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิชาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นครั้งที่ 3 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การเสด็จฯ ครั้งนี้ ได้ทรงปลูกต้นประดู่บริเวณอ่างเก็บน้ำด้วย
 • 1 ตุลาคม - นายมานิต ศิลปอาชา ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2540
 • กรมการทหารช่างเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 47 ประจำปี 2540
 • กะเหรี่ยงกว่า 8,000 คนที่ลี้ภัยหนีการสู้รบจากการที่พม่าบุกโจมตี สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เค.เอ็น.ยู) เข้าพักอาศัยที่ "ที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน" อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 • 13 พฤษภาคม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดพระเนตรกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในโอกาสที่ได้ดำเนินกิจการมาครบ 25 ปี (ดูรายละเอียด)
 • 22 พฤศจิกายน : นางวิมล พลจันทรหรือฟองจันทร ทะเลหญ้า หรือป้าลม - ภรรยานายผี (อัศนี พลจันทร) รับมอบสิ่งของของนายผี ณ จุดกึ่งกลางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ดูรายละเอียด)
 • สร้างอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • ตั้งกิ่งอำเภอบ้านคา
พุทธศักราช 2541
 • 11-16 มีนาคม - กรมการทหารช่างเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 48 ประจำปี 2541
 • สิงหาคม - พบแหล่งโบราณคดีบ้านโคกพริก ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี พบโครงกระดูก 3 โครง กระดูกสัตว์ประเภทวัวและควาย เขากวางป่า ฟันหมู เปลือกหอยแครง แวดินเผา ลูกกระสุนดินเผา กำไลเปลือกหอย ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหินคาร์เนเลียนและอะเกต และลูกปัดที่ทำจากกระดูกแกนกลางปลา
พุทธศักราช 2542
 • 16 มกราคม - สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี พร้อมด้วยคณะสมาคมครูสอยภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (ดูภาพ)
 • 10-15 มีนาคม-กรมการทหารช่างเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 49 ประจำปี 2542
 • 1 กรกฎาคม - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี  (ดูรายละเอียด)
 • 1 ตุลาคม - นายโกเมศ แดงทองดี ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2543
 • 24-25 มกราคม -ก๊อดอามี่บุกยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี (รายละเอียด)
 • 19-20 กุมภาพันธ์ -ริเริ่มงานเที่ยวราชบุรีปี 2000 เป็นครั้งแรก
 • 20 มีนาคม - ก่อตั้ง บริษัท ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • เริ่มดำนินการโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2545
 • 15-20 มีนาคม - กรมการทหารช่างเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 52 ประจำปี 2545
 • 4 มิถุนายน - ยิงรถนักเรียนบ้านคา (รายละเอียด)
พุทธศักราช 2546
 • 21-26 กุมภาพันธ์-กรมการทหารช่างเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 53 ประจำปี 2546
 • 1 ตุลาคม - นายพลวัต ชยานุวัชร ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • 24-28 พฤศจิกายน - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จัดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ดูหนังสือที่ระลึก)
พุทธศักราช 2547
 • 14 กุมภาพันธ์ - นายสุรชัย ม่วงคุ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ถูกลอบยิงเสียชีวิต โดยนายสุรชัยฯ เตรียมจะลงเป็นผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 ราชบุรีของพรรคประชาธิปัตย์
 • 4 ตุลาคม - เกิดคดีสะเทือนขวัญ ฆ่าปาดคอลูกสาววัย 12 ขวบบูชาพระอินทร์ ที่ อ.ดำเนินสะดวก (ดูรายละเอียด)
 • 18-28 ธันวาคม - จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 34 "ราชบุรีเกมส์",คำขวัญ : กีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม (Sport Develop Humans and Society), Mascot : มังกรแก้ว (ดูรายละเอียด)
พุทธศักราช 2548
 • 22-25 มกราคม - จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "เมืองโอ่งเกมส์" ,คำขวัญ : ทุกชีวิตมีค่า กีฬาพัฒนาคน, Mascot : โคแก้ว (ดูรายละเอียด)
 • 1-10 พฤศจิกายน - เทศบาลเมืองราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ครั้งที่ 23 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง "เมืองราชเกมส์", คำขวัญ : กีฬาพัฒนาเยาวชน เยาวชนพัฒนาท้องถิ่น, Mascot : ช้างผมจุก (ดูรายละเอียด)
 • 1 ตุลาคม - นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • 13 ตุลาคม - เวลา 20:30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (มหาชน) ต.พิกุลทอง อ.เมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร
พุทธศักราช 2549
 • 4 มกราคม -สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎร ณ วัดระฆังทอง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • 27 พฤษภาคม -ส.ส.กอบกุล นพอมรบดี ถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณสี่แยกเขางู (รายละเอียด)
 • เริ่มจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อน (Paragliding) “Fun Fly Ratchaburi” ของนักกีฬาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ณ พื้นที่บริเวณสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นครั้งแรก
พุทธศักราช 2550
 • สร้างหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ณ เขาแก่นจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ดูรายละเอียด)
 • ก่อสร้าง เขามอ โครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (รัชกาลที่ 9 ) (ดูรายละเอียด)
พุทธศักราช 2551 (ร.ศ.227)
 • 20 ตุลาคม - นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2552 (ร.ศ.228)
 • 16 มีนาคม - นายสุเทพ โกมลภมร ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พุทธศักราช 2553 (ร.ศ.229)
 • 2 พฤษภาคม -คนร้ายยิงตำรวจเสียชีวิต 2 นายที่สี่แยกเขางู (รายละเอียด)
 • 2 พฤษภาคม -กรมทางหลวงเริ่มโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกที่ กม.6+900 ของถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 560 เมตร ความกว้างของสะพาน 17.00 ม.ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.25 ม.จำนวน 4 ช่องจราจร ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 630 วัน แล้วเสร็จวันที่ 21 ม.ค.2555 งบประมาณ 180 ล้านบาท (ดูรายละเอียด1) (ดูรายละเอียด2)
 • 11 พฤษภาคม - เริ่มก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 บริเวณทางเข้าสี่แยกห้วยไผ่ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี งบประมาณ 79,485,200 บาท (ค่าที่ดิน 20,400.000 บาท,ค่าก่อสร้าง 59,085,200 บาท) ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ระยะเวลาก่อสร้าง 390 วัน กำหนดแล้วเสร็จ 4 มิ.ย.2554
 • 13 พฤษภาคม-พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง) ซึ่งเป็นชาว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถูกซุ่มยิงบริเวณแยกศาลาแดง กรุงเทพฯ ในขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ในการชุมนุมของคนเสื้อแดง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา (ดูรายละเอียด)
 • 21-22 พฤษภาคม - จังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จัดงาน "ที่นี่ชยราชบุรี เล่าขานวัฒนธรรมไทย" เป็นครั้งแรก ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และบริเวณถนนวรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชุน กิจกรรมถนนวัฒนธรรม การแสดง การสาธิตภูมิปัญญา ลายอาหาร 8 ชาติพันธุ์ ซุ้มกิจกรรมวัฒนธรรม ถนนคนเดิน และโขนจากกรมศิลปากร ฯลฯ (ดูรายละเอียด) (ดูคลิบวีดีโอ)
 • 29 พฤษภาคม - น้ำในคลองดำเนินสะดวกเสีย เริ่มตั้งแต่สะพานข้ามคลอง ดำเนินสะดวก หมู่ 4 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก ไปจนถึงบริเวณหมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก (ดูรายละเอียด) (สาเหตุ)
 • 4 มิถุนายน - น้ำเน่าเสียในคลองบางกระดี่ หมู่ที่ 3 ตําบลโคกหม้อ และหมู่ที่ 8 ตําบลพงสวาย อําเภอเมืองราชบุรี (ดูรายละเอียด1) (ดูรายละเอียด2) (ดูคลิบวีดีโอ)
 • 6-16 กรกฎาคม - จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 (ดูรายละเอียด)
 • 22-23 กรกฏาคม - จังหวัดราชบุรี, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ครั้งที่ 24 "แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม" ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีจังหวัดในภาคตะวันตกที่เข้าร่วม ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุมทรสาคร สุพรรณบุรี และศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 6 จังหวัดราชบุรี
 • 7 กันยายน - นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 ต่อจากจังหวัดเชียงใหม่
 • 10 กันยายน - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และราษฎร พร้อมทั้งประทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนวัดระฆังทอง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ชมภาพ)
 • 22-28 กันยายน - จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชนชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี 4,000 ที่นั่ง มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 6 ทีม ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม พม่า ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย (ดูรายละเอียด)
 • 29 กันยายน - 11 ตุลาคม - จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชนชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 15 ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี 4,000 ที่นั่ง มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ทีม ได้แก่ ประเทศไทย กาตาร์ มัลดีฟ และนิวซีแลนด์ (ดูรายละเอียด)
 • 21-25 ตุลาคม - สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ "การลูกเสือวิสามัญ รักษ์โลก รักชีวิต (ROVER SCOUTING OUR LAND OUR LIFE) ณ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี ( ดูรายละเอียด พิธีมอบกุญแจเมือง งานลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ)
 • 24-26 ตุลาคม - จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 "ค้างคาวเกมส์ 53 ราชบุรี" ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี (ดูข่าวพิธีเปิด และพิธีปิด)
 • ตุลาคม - น้ำท่วมจังหวัดราชบุรีหลายพื้นที่ (ดูรายละเอียดใน คลิบวีดีโอข่าวราชบุรี)
 • 4-12 พฤศจิกายน - มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับเทศบาล ต.จอมบึง,อ.จอมบึง, วัดจอมบึง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดงาน "ฟื้นฟูการท่องเที่ยว : เทศกาลปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล " ณ บริเวณถ้ำจอมพลและบริเวณมหาวิทยาลัย
 • 25-26 พฤศจิกายน - การแข่งขันกีฬาจตุรมิตร เบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี เป็นการแข่งขันของโรงเรียนในเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียนในประเทศไทย โดยครั้งแรกนี้ มี ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นเจ้าภาพ (ดูรายละเอียด)
 • 26 พฤศจิกายน - เวลา 17.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน "เทศกาลศิลปะ การแสดงเจ็ดเสมียน" ณ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเฝ้ารับเสด็จฯ (ชมภาพ)
 • 27 พฤศจิกายน - Season of Love Song เทศกาลดนตรีเริ่มต้นฤดูรักในลมหนาว ขุนเขา และสายหมอก ณ สวนผึ้งรีสอร์ท ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 27 พฤศจิกายน - เริ่มงาน "เทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน (Chet Samian Arts Festival)-บ้านฉัน ฉันเล่าเอง" สัมผัสวัฒนธรรม ความรู้ ร่วมสมัย เรื่องเล่า คนละคร ศิลป์สร้างชีพในชุมชน แกลเลอรี่ โบราณ งานหนัง เต้นระบำ รำฟ้อนดนตรี เสวนา งานประเพณีนิยม ทุกเสาร์ – อาทิตย์ (ถึงวันที่ 9 มกราคม 2554 ) ตั้งแต่ 15:00 น.เป็นต้นไป (ดูรายละเอียด)
 • 28 พฤศจิกายน - อบจ.ราชบุรี จัด "การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2553" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลำน้ำแม่กลอง ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 30 พฤศจิกายน -6 ธันวาคม - จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกนักกีฬาเขตย่อยของเขตการแข่งกีฬาที่ 7 (เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ์ สุมทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี) ณ สนามกีฬาภายใน จ.ราชบุรี
 • 1 ธันวาคม - สภาวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม จ.ราชบุรี และ อบจ.ราชบุรี จัดงาน "สืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9" ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง มีริ้วขบวนแห่นาค ขบวนเทิดพระเกียรติ 8 ชาติพันธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ซุ้มอาหารพื้นถิ่น การทำขวัญนาค โดยขวัญจิตต์ ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ ชิมซุ้มอาหารพื้นถิ่น การอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และการจุดเทียนชัยถวายพระพร
 • 13-21 ธันวาคม - จ.ราชบุรี และ อ.จอมบึง จัดงาน "สืบสานประเพณี ของดีจอมบึง ครั้งที่ 7" ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ชมการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม "เปิดตำนานเสด็จประพาสต้นเสด็จพ่อ ร.5" (18 ธ.ค.2553 เวลา 18:00 น. ซ้อมใหญ่, 19 ธ.ค.2553 เวลา 18:00 น.แสดงจริงในพิธีเปิด) ในงานมีกิจกรรมขบวนแห่การแต่งกายย้อนยุคของชาวจอมบึง (19 ธ.ค.2553 เวลา 17:00 น.) การแสดงผ้าพื้นเมือง การประกวดธิดาผ้าจก (20 ธ.ค.2553 เวลา 18:00 น.) การแสดงของหน่วยราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชมภาพยนต์ ลิเก ตลก ดารา นักร้องชั้นนำ รำวงย้อนยุค ร่วมเสี่ยงโชคกับมัจฉาการกุศล คาราวานสินค้าราคาถูก สวนสนุก ไม้ดอก ไม้ประดับ ทุกคืน
 • 17 ธันวาคม - จ.ราชบุรี และ อ.จอมบึง จัดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก WBC รุ่นแบนตั๊มเวท "ศึกจอมบึงสะท้านโลก" ระหว่าง แท่งทอง บิ๊กโคล่า กับ นิค โอเทียโน่ (ประเทศเคนย่า) ช่อง 7 สีถ่ายทอดสด เวลา 15:00-17:00 น.ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • 27 ธันวาคม - เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถตู้บนโทลล์เวย์ ในกรุงเทพมหานคร มีผู้เสียชีวิต 9 คน หนึ่งในนั้นคือ ดร.ศาสตรา เช้าเที่ยง เป็นคนจังหวัดราชบุรี เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ (ดูรายละเอียด)
พุทธศักราช 2554 (ร.ศ.230)
 • 1 มกราคม - ด.ญ.กัญญารัตน์ ว่านทอง อายุ 8 ปี ถูกกระสุนปริศนาตกจากหลังคาบ้านมาถูกบริเวณใต้รักแร้ด้านซ้าย กระสุนตัดขั้วหัวใจ ขณะนอนหลับอยู่บนที่นอน กับคุณตา และคุณยาย เสียชีวิต (ดูรายละเอียด)
 • 7-16 มกราคม - งานหาดทรายโพธาราม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 111 ประจำปี 2554
 • 14-16 มกราคม -"สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 26" ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • 1-7 กุมภาพันธ์ -งานปิดทองประจำปีหลวงพ่อแก่นจันทน์ วัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 2-6 กุมภาพันธ์ -งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เทศบาลเมืองราชบุรี
 • 2-12 กุมภาพันธ์ - งานเทศกาลชมค้างคาวร้อยล้าน ณ วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • 12 กุมภาพันธ์ -งาน "วิวาห์ทางน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก(ปากคลองลัดพลี) คืนรักคือรัก..วิวาห์ปีกระต่ายมงคล"" ณ บริเวณตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก (ปากคลองลัดพลี) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี
 • 25 กุมภาพันธ์ -มวย 9 ทัพ 9 เวที เวลา 09:00-17:00 น.ณ ศูนย์การเรียนในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 25 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม -งานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2554 ณ บริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 • 4-9 มีนาคม - กรมการทหารช่าง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 61 ณ สนามกีฬาในค่ายบุรฉัตร และค่ายภาณุรังษี
 • 12 เมษายน - งาน "ปอยขันโตกรวมใจไท-ยวน 207 ปี" ณ สนามโรงเรียนวัดห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดโดย ชมรมไท-ยวน ราชบุรี
 • 13 เมษายน - งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ประจำปี 2554 ณ บริเวณลานกลางแจ้งหน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • 13-17 เมษายน - งานเทศกาลสีสันสงกรานต์ราชบุรี ครั้งที่ 1 ณ บริเวณถนนวรเดช เลียบแม่น้ำแม่กลอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 21 เมษายน-19 พฤษภาคม -การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ประจำปี 2554 "เมืองราชบุรีคัพ ครั้งที่ 14" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
 • 6-10 พฤษภาคม - จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ครั้งที่ 23ประจำปี 2554 “พญาผึ้งเกมส์” (ดูรายละเอียด)
 • 25 มิถุนายน - สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงมอบพระบัญชาแต่งตั้ง "พระครูสิริคณาภรณ์" เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (เจ้าอาวาสวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี)  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
 • 29 มิถุนายน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) เปิดบริการแม็คโครสาขาราชบุรี ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 49 บริเวณสี่แยกเจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 3 กรกฎาคม - การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 (ดูผลการเลือกตั้ง) 
 • 17 กรกฎาคม - การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 1 และ เขต 5 (ดูผลการเลือกตั้ง)
 • 22-24 กรกฎาคม - งานดำเนินรำลึก 107 ปี เสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ณ วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 23 กรกฏาคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปืดโครงการกำลังใจในพระราชดำริ ในกิจกรรม Understanding The Bangkok Rules ณ เรือนจำกลางราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ดูประมวลภาพ)
 • 28 กรกฏาคม - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์มาทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครับบ้านไร่ จ.ราชบุรี (ดูประมวลภาพ)
 • 9 สิงหาคม - โครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 • 28 สิงหาคม - เลือกตั้งซ่อม สจ.เขต 3 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (ดูรายละเอียด)
 • 29 สิงหาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ดูประมวลภาพ)
 • 11 กันยายน - เลือกตั้งซ่อม สจ.เขต 1 (ต.พงสวาย ต.บางป่า ต.พิกุลทอง ต.สามเรือน และ ต.ท่าราบ)  แทนนายชัยวัฒน์ เนียมรักษา ที่ถูกยิงเสียชีวิต (ดูรายละเอียด
 • 30 กันยายน - นายสุเทพ  โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเกษียณอายุราชการ (ดูภาพหนังสือที่ระลึก)
 • 15 พฤศจิกายน - นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์ รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ดูประวัติ)
 • 28 พฤศจิกายน - จ.ราชบุรี จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  เวลา 18:09 -18:39 น. ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 31 ธันวาคม - เวลา 23:30 น. พิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดประจำจังหวัดและวัดประจำอำเภอ (ดูรายละเอียด)
พุทธศักราช 2555 (ร.ศ.231)
 • 22-26 มกราคม งาน "ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2012 : มหัศจรรย์แดนมังกร" ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ถนนอัมรินทร์และถนนวรเดชในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 27-29 มกราคม - ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ สานฝันสู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 34 " ดอกคูนเกมส์" ณ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม - งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2555
 • 22 มีนาคม - งาน "ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม" สืบสานอุดมการณ์มวยไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี  (ดูรายละเอียด)
 • 23 -25 มีนาคม - เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวกครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม(วัดสุน) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
 • 2 เมษายน - เวลา 14.49 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2555 ซึ่งมูลธิมิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันแม่ชีไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2555 (ดูภาพและรายละเอียด)
 • 3-7 เมษายน - วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
 • 9 เมษายน - จ.ราชบุรี จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อแสดงความอาลัยและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติ ณ เมรุวัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูภาพและรายละเอียด)
 • 10-18 เมษายน - งานประเพณีสงกรานต์ราชบุรี ประจำปี 2555 ณ บริเวณถนนวรเดช และหน้าสถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 12 เมษายน - งานประเพณีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) ณ บริเวณศาลาจตุรมุข บนยอดเขาแก่นจันทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 12-18 เมษายน - งานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2555 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 13-15 เมษายน - งาน "The Old Ratchaburi Fair 2012” และประเพณีสงกรานต์ ณวัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 13-14 เมษายน - งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2555 ณ วัดธรรมวิโรจน์ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 13-14 เมษายน - งาน "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 7" ณ บริเวณวัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 • 15-17 เมษายน - สงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • 6 กรกฏาคม - เวลา 14.00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกที่   โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนเฝ้ารับเสด็จ (ดูภาพ)
 • 5 สิงหาคม - เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ทั้ง 30 เขต (ดูผลการเลือกตั้ง)
 • ตุลาคม 
พุทธศักราช 2556 (ร.ศ.232)
 • 8 กุมภาพันธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธารม จังหวัดราชบุรี (ดูภาพ)
 • 9-12 กุมภาพันธ์ - งานราชบุรีไชน่าทาวน์ ณ บริเวณถนนอัมรินทร์ และถนนวรเดช
 • 22 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม -งาน "ท่องเที่ยวราชบุรี  ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556" ณ บริเวณถนนโดยรอบศาลากลาง จ.ราชบุรี 
 • 4 มีนาคม - เปิดตลาดค้าขายชายแดนสวนผึ้งราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 15-21 มีนาคมงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 27 ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม หรือวัดสุน อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 2 เมษายนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่ คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ดูภาพและรายละเอียด)
 • 4 เมษายน - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน "วันจักรีราชบุรี โรตารีพลอยแฟร์ ครั้งที่ 1" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ดูภาพและรายละเอียด)
 • 13 มิถุนายนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังศูนย์กีฬาคนงามเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One (ดูภาพและรายละเอียด)
 • 1 ตุลาคมนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมธานนท์ รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ดูประวัติ)
 • 2 ตุลาคมนายนิสิต จันทร์สมวงศ์  รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ดูประวัติ)
 • 6 ตุลาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก ณ วัดรางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ดูภาพและรายละเอียด)
พุทธศักราช 2557 (ร.ศ.233)
 • 20 กุมภาพันธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (ดูภาพและรายละเอียด)
 • 26 กุมภาพันธ์ - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงศึกษาดูงาน ณ กรมการทหารช่าง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ดูภาพและรายละเอียด)
 • 7-16 มีนาคม - งาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2557" ณ บริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 • 7-12 มีนาคม - การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 64 ณ กรมการทหารช่าง ราชบุรี
 • 14 สิงหาคม -พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมและติดตาม”โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว “ ที่บ้านโป่งกระทิงบน จังหวัดราชบุรี (ดูภาพและรายละเอียด)
 • 10-19 พฤศจิกายน- งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 6 
พุทธศักราช 2558 (ร.ศ.234)
 • 21 มกราคม- เทศบาลเมืองโพธารามจัดงาน“ วันกินหมูโพธารามและไหว้หัวหมู 558 หัว”เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาบริโภคเนื้อสุกรที่สะอาดและปลอดภัย ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • 18-22 กุมภาพันธ์ - งาน ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2015  บริเวณถนนอัมรินทร์และถนนวรเดชตลอดสาย ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 
 • 5 พฤษภาคม - ได้เกิดเหตุลมพายุฤดูร้อนพร้อมมีพายุลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ ของ อ.เมือง และ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2559 (ร.ศ.235)
 • 16 กุมภาพันธ์พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึกกรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 67 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558 (ดูภาพและรายละเอียด)
 • 4-13 มีนาคม - จังหวัดราชบุรี ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน จัดงาน“ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559” ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี 
 • 16 มีนาคม -พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 • 23 เมษายน -เวลา 18.09 น.  จังหวัดราชบุรี ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน จัดงาน“ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559” ระหว่างวันที่ 4 – 13 มีนาคมนี้ ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดใหญ่โพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุนทร รักติประกร โดยถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559 สิริอายุ 92 ปี ซึ่งเป็นบิดานางฐาปนา รักติประกร นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • 27-29 พฤษภาคม - งานถนนสายวัฒนธรรมตลาดโคยกี๊ 200 ปี ราชบุรี
 • 2 มิถุนายน - ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค พร้อมร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี โดยประเด็นที่เข้าติดตามในครั้งนี้ประกอบด้วย ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ภัยแล้ง ไฟป่าหมอกควัน และวาตภัย) การกำจัดขยะ แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การบุกรุกที่ดินของรัฐ ปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 
 • 4 มิถุนายน - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประชุมมอบนโยบายแก่กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก กว่า 1,000 คน ที่ห้องประชุมปิยราชา อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • 8 มิถุนายน -ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ที่คลองบางสองร้อย ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 • 17-22 มิถุนายน - งานหอการค้าราชบุรี แฟร์ 2016 ณ ตลาดคุณหญิงน้อย ข้างโลตัสราชบุรี
 • 18-19 มิถุนายน -การแข่งขันวิ่ง “เขาประทับช้าง คอมเพรสสปอร์ต เทรล 2016” บริเวณสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง  เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 27-28 สิงหาคม - สำนักวัฒนธรรมงาน “อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จอมบึง"  ที่ศูนย์วัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ วัดวาปีสุทธาวาส อำเภอจอมบึง ซึ่งมีกลุ่ม 8 ชาติพันธุ์อาศัยอยู่ ได้แก่ ไทยยวน ไทยทรงดำ ไทยลาวตี้ ไทยมอญ ไทยจีน ไทยพื้นถิ่น ไทยกะเหรี่ยง และไทยเขมร เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแต่ละชาติพันธุ์ในอำเภอจอมบึง (ดูรายละเอียด)
 • 10 ตุลาคม - จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเปิด "บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด"  ขึ้นอย่างเป็นทางการ ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทเต็มจำนวน 4,297,000 บาท จากการระดมทุนของ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กลุ่มประชาสังคม ณ บริเวณบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด มหาชน) เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 12 ตุลาคม - นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคม ชมรม และประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง มีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีนำพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และสวดคาถาถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป (ดูรายละเอียด)
 • 13 ตุลาคม - ตรงกับวันพฤหัสบดี เวลา 15:52 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช (อ่านรายละเอียด)


ไม่มีความคิดเห็น: