หน้าเว็บ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - รัชกาลที่ 3สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  
พุทธศักราช 2367
  • เริ่มรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
พุทธศักราช 2373
  • ก่อตั้งวัดศิริเจริญเนินหม้อ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2375
  • ก่อตั้งวัดโพ (วัดโพธิ์โสภาราม)
พุทธศักราช 2377
  • ก่อตั้งวัดดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2381
  • มิสเตอร์ริสซอน (Mr.Richardson) ชาวอังกฤษ ได้ถืออักษรสาส์นเจ้าเมืองบังกลา บังคลา หรือมังกลา (เบงกอล) ผู้ว่าการบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเข้ามาทางบก ผ่านเมืองเมาะลำเลิง เมืองตกราน (ตะกราน) ในพม่าเข้ามาทางเมืองกาญจนบุรี ผ่านเมืองราชบุรี และนครชัยศรีไปยังกรุงเทพฯ
พุทธศักราช 2390
  • เกิดกบฎจีนตั้วเหี่ย นำโดยอ้ายจีนเพียวที่เมืองสรรคบุรี จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังยกทัพไปปราบ โดยมีพวกลาวเขมรกรมการเมืองราชบุรี ไปช่วยขับไล่ด้วย
พุทธศักราช 2393
  • ก่อตั้งวัดเกาะ

ไม่มีความคิดเห็น: