สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - รัชกาลที่ 10


สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

พ.ศ.2559
 • 13 ตุลาคม - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี  
 • 14 ตุลาคม - นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า สรงน้ำพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยผู้เข้าร่วมพิธีต่างแต่งกายไว้ทุกข์และอยู่ในอาการโศกเศร้า ขณะที่วัดมหาธาตุวรวิหารและวัดทุกแห่งในจังหวัดราชบุรีกำหนดสวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. ของทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน ยกเว้นวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา (ดูรายละเอียด)
 • 22 ตุลาคม - ชาวบ้านโป่งจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  (ดูรายละเอียด)
 • 25 ตุลาคม - พิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ริมเขื่อนรัฐประชา สนามหญ้า (ตลาดโคยกี๊) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด1) (ดูรายละเอียด2)
พ.ศ.2560

 • 14 มกราคม - นักดนตรีชาวจังหวัดราชบุรี จำนวน 379 คนเข้าร่วมการบรรเลงดนตรี ปี่พาทย์ และแตรวงของชาวบ้าน การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (อ่านรายละเอียด)
 • 12 กุมภาพันธ์ - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (ทรงเป็นชาว จ.ราชบุรี ดูพระประวัติ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 
 • 16-25 กุมภาพันธ์ - งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2560 ณ บริเวณถนนรอบศาลากลาง จ.ราชบุรี
 • 3 เมษายน -สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2560 ซึ่งมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแม่ชีไทยจาก 26 สำนักทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อศาสนา สังคม ประเทศชาติ
 • 3 เมษายน - เวลา 14:57 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ ร้านจำหน่ายถุงพลาสติก แยกตลาดศรีเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ใกล้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี) (ดูภาพ)
 • 4 เมษายน - นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ถูกย้ายด่วนโดย ม.44 ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (ดูรายละเอียด)  
 • 18 เมษายนเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  เสด็จไปบ้านประสัตถพงศ์ ต.บางป่า ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระชนกนับและชนนีตาล เสด็จต่อไปยังวัดลาดเมธังกร ทรงสักการะและทอดผ้าบังสุกุลอัฐิพระครูเมธีธรรมานุยุต (เม้ย มนฺตาสโย) เสด็จต่อไปวัดตรีญาติ ทรงสักการะและทอดผ้าบังสุกุลหลวงปู่นุตร์ และทรงทอดผ้าบังสุกุลอัฐิพระบรรพบุรุษ เสด็จต่อไปยังวัดสัตตนารถปริวัตร ทรงสักการะและทอดผ้าบังสุกุลอัฐิพระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) เสวยภัตตาหาร ณ วัดศรีสุริยวงศาราม บ่ายเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ณ มณฑลพิธีโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 • 13-19 พฤษภาคม - งานสมโภช 200 ปี หลักเมืองราชบุรี (ดูรายละเอียด) (ดูภาพ)
 • 7 กรกฏาคม - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาพระราชทานเทียนพรรษาพร้อมกับของบริวาร ถวายแด่วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 
 • 18 กรกฏาคม - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีศิริพัฒน์ สุขเจริญ เป็นผู้เชิญอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ,โรงเรียนวัดบางกะโด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางกะโด, โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด อ.โพธาราม และโรงเรียนบ้านหนองสลิด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
 • 27 กรกฎาคม -พิธีบวงสรวงตัด "ต้นโมกมัน" ต้นไม้ประจำ จ.ราชบุรี ขั้นตอนการแปรรูปและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มอบสมทบให้ศูนย์น้ำใจไมตรี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9 ให้ครบจำนวน 100,000 ดอก ประดิษฐ์โดยคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง และผู้ที่มีจิตอาสา จำนวน 5,000 คน (ดูคลิบวิดีโอ)
 • 28 กรกฎาคม - คณะลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ทุกประเภท ทุกหน่วยเหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์และลูกเสือชาวบ้าน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี (ดูคลิบวิดีโอ)
 • 29 กรกฎาคม - ชาว จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ขึ้นเขาแก่นจันทน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณอุทยานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เชิงเขาแก่นจันทน์ อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูคลิบวิดีโอ)

ไม่มีความคิดเห็น: