หน้าเว็บ

สมัยมัชฌิมประเทศพุทธศักราช 210-1100
  • เมืองราชบุรี ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก โดยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ซึ่งครองมัชฌิมประเทศ เมืองราชบุรีเป็นเมืองลูกหลวงเมืองหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับมัชฌิมประเทศ ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่เรือ (ยังมีแนวกำแพงจมอยู่ในน้ำเป็นหลักฐานให้เห็น)

ไม่มีความคิดเห็น: