หน้าเว็บ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - รัชกาลที่ 2สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่ 2  
พุทธศักราช 2352
  • เริ่มรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
พุทธศักราช 2353
  • ก่อตั้งวัดไทรอารีรักษ์
พุทธศักราช 2358
  • ก่อตั้งวัดอมรินทราราม (วัดตาล) ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
  • ชาวมอญบริเวณวัดคงคาราม ซึ่งมีคนอยู่หนาแน่นขึ้น ได้อพยพเข้าไปหาที่ทำกินใหม่บริเวณตอนในเข้าไปทางทิศตะวันออกของแม่น้ำแม่กลอง และก่อสร้างวัดของชุมนขึ้น คือ "วัดดอนกระเบื้อง"
พุทธศักราช 2360
  • วางศิลาฤกษ์ฝังหลักเมืองราชบุรีใหม่ เพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายตัวเมืองราชบุรีจากฝั่งขวา (ฝั่งตะวันตก บริเวณตำบลบ้านไร่ (เดิมชื่อตำบลอู่เรือ)) ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามทางฝั่งซ้าย (ฝั่งตะวันออก ปัจจุบันคือที่ตั้งของกรมการหทารช่าง) ของแม่น้ำแม่กลอง เนื่องจากทรงเห็นว่าที่ตั้งเมืองเดิมไม่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์ เมื่อทำศึกกัยพม่าที่สมรภูมิทุ่งเขางู หากฝ่ายไทยเสียทีจะถอยทัพลำบากเพราะมีแม่น้ำขวางอยู่ การวางศิลาฤกษ์ฝังหลักเมืองใหม่นี้มีการสมโภชน์ 3 วัน 3 คืน เริ่มตั้งแต่วันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู จุลศักราช 1179 (พ.ศ.2360) จนถึงวันพฤหัสบดี แรม 15 ค่่ำ เดือน 6 ปีฉลู จุลศักราช 1179 (พ.ศ.2360) แล้วจึงการก่อสร้างกำแพงเมืองและสิ่งก่อสร้างอืื่นๆ ต่อไปจนแล้วเสร็จ (ดูภาพ)
  • ก่อตั้งวัดบางลี่เจริญธรรม ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • ก่อตั้งวัดบางลาน ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: