หน้าเว็บ

สมัยกรุงสุโขทัย



พุทธศักราช 1800
  • ราชบุรีเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยสุโขทัย
พุทธศักราช 1822-1842 (สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช)
  • มีการรวบรวมแว่นแคว้นและหัวเมืองต่างๆ จากเหนือจรดใต้ไว้ในพระราชอาณาเขต ปรากฏรายชื่อหัวเมืองต่างๆ รวมทั้ง เมืองราชบุรี อยู่ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 (จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) ซึ่งจารึกขึ้นระหว่า พ.ศ.1826-1835

ไม่มีความคิดเห็น: