หน้าเว็บ

สมัยทวารวดีพุทธศักราช 1100-1600
  • ราชบุรีอยู่ในวัฒนธรรมสมัยทวารวดี หลักฐานที่สำคัญ คือ เมืองโบราณคูบัว แหล่งโบราณคดีบนเทือกเขางู ถ่้ำฤาษี ถ้ำจีน ถ้ำจาม ถ้ำฝาโถ
  • มีการพบ "เหรียญเงิน" ซึ่งเป็นศิลปะในสมัยนี้ ที่เมืองโบราณคูบัว ในเหรียญเงินมีคำจารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุระหว่าง พ.ศ.1100-1200 ความว่า "ศรีทวารวดี  ศวรปุณยะ" แปลว่า "บุญของพระผู้เป็นเจ้าแห่งทวารวดี"
  • พบ "จี้หอยคอ" เป็นรูปวงกลมเจาะรู ทำด้วยกระดูสัตว์ ซึ่งเป็นศิลปะในสมัยนี้ ที่เมืองโบราณคูบัว  อายุระหว่าง พ.ศ.1300-1400 มีคำจารึกอักษะปัลลวะ ภาษาสันสกฤตว่า "ศรีย"
  • พ.ศ.1300-1400 - สันนิษฐานสร้าง "วัดมหาธาตุวรวิหาร" ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: