หน้าเว็บ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - รัชกาลที่ 7สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ 7
พุทธศักราช 2468
  • เริ่มรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
  • ก่อตั้งวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • พระยาอรรถกวี (สงวน อรรถกวีสุนทร) ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ไม่มารับตำแหน่ง)
  • พระยารามราชภักดี (ม.ล.สวาสดิ์ อิศรางกูร) ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
  • ก่อตั้งวัดตึกหิรัญราษฎร์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2469
  • ก่อตั้งวัดคุ้งกระถิน อ.เมือง
พุทธศักราช 2473
  • ก่อสร้างวัดบัวงาม ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก
พุทธศักราช 2474
  • เกิดโรงเรียนประชาบาลหลังแรก ที่วัดบ้านบ่อ ต.สวนผึ้ง โดยมีชาวกะเหรี่ยงชื่อ นายระเอิน  บุญเลิศ เป็นครูใหญ่
พุทธศักราช 2475
  • เปิดโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2476

ไม่มีความคิดเห็น: