หน้าเว็บ

สมัยวัฒนธรรมเขมรพุทธศักราช 1600-1800
  • ราชบุรีอยู่ในวัฒนธรรมเขมร หลักฐานสำคัญ คือ เมืองโบราณชยราชบุรี มีพระปรางค์วัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลาง เมืองโบราณกุสินารายณ์ (สันนิษฐานว่าเป็นเมืองคัมพูกปัฎฎนะ) พระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี
  • ขุดพบ "พระพุทธรูประทับยืน" ทรงเครื่อง ปางประทานธรรม ทำด้วยสำริดลงรักปิดทอง สูง 112 เซนติเมตร  ที่บริเวณวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นลักษณะของศิลปะเขมรแบบนครวัด สันนิษฐานอายุราว พ.ศ.1700-1800
  • ขุดพบ "พระอิศวรปางมหาฤาษี" หรือปางมเหวัชระสำริด สูง 13 เซนติเมตร บริเวณวัดสระกระเทียม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นศิลปะเขมรแบบนครวัดและแบบบายน สันนิษฐานอายุราว พ.ศ.1800-1900
  • มีการก่อสร้างพระปรางค์ และกำแพงศิลาแลงล้อมรอบ ในบริเวณวัดมหาธาตุศาสนสถานกลางเมือง  เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเมืองตามคติความเชื่อเรื่องภูมิจักรวาลของเขมร

ไม่มีความคิดเห็น: