หน้าเว็บ

สมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พุทธศักราช 2311
 • ก่อตั้งวัดมะขาม อ.บ้านโป่ง
พุทธศักราช 2314
 • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯ ให้เจ้าพระยาจักรี และเจ้าพระยาสุรสีห์ไปตีเขมร กวาดต้อนครอบครัวชาวเขมรบาราย และเมืองโพธิสัตว์ ประมาณหมื่นคนเศษเข้ามายังกรุงธนบุรี และโปรดฯ ให้นำไปตั้งบ้านเรือนที่เมืองราชบุรี ไว้เป็นกำลังในการสู้รบกับพม่า
 • ก่อตั้งวัดจอมปราสาท ต.จอมปราสาท อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2317 (ปีมะเมีย)
 • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงทำสงครามกับพม่าครั้งที่ 8 (ในสมัยพระองค์ทำสงครามกับพม่า 10 ครั้ง) ที่บางแก้ว (หมู่บ้านนี้ชาวบ้านเรียกว่า บ้านนางแก้ว) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
พุทธศักราช 2319
 • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่ทัพร่วมกับสมเด็จพระอนุชาธิราช (กรมพระราชวังบวรสถานมงคลมหาสุรสิงหนาท) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาสุรสีห์ ช่วยกันรบพม่าจนได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดที่สมรภูมิบ้านนางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
พุทธศักราช 2320
 • ก่อตั้งวัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2322
 • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราช ยกกองทัพไปตีลาว เมื่อเข้าตีเมืองล้านช้างได้แล้ว จึงให้ทัพเมืองหลวงพระบางไปตีเมืองทันต์ (เวียดนามเรียกเมืองซื่อหงี) และเมืองม่อย ซึ่งเป็นเมืองลาวทรงดำ (ลาวโซ่ง) อยู่ริมเขตแดนญวณ (เวียดนาม) ได้ครอบครัวลาวทรงดำ (ลาวโซ่ง) และลาวเวียง (ลาวตี้) จากเมืองล้านช้างเป็นจำนวนมากกลับมายังกรุงธนบุรี พวกลาวทรงดำ (ลาวโซ่ง) นั้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งบางส่วนไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสระบุรี บางส่วนไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองจันทบุรี และบางส่วนให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองราชบุรี
พุทธศักราช 2323
 • ก่อตั้งวัดโชค อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • ก่อตั้งวัดตาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2324
 • ก่อตั้งวัดวิหารสูง ต.วิหารสูง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • ก่อตั้งวัดตาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: