หน้าเว็บ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - รัชกาลที่ 1สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ 1
พุทธศักราช 2325
 • ราชบุรีเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 • เริ่มรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
 • ก่อตั้งวัดใหญ่อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • ก่อตั้งวัดมณีโชติ ต.มณีโชติ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2328
 • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงเป็นจอมทัพบัญชาการรบร่วมกับสมเด็จพระอนุชาธิราช (กรมพระราชวังบวรสถานมงคลมหาสุรสิงหนาท) จนกองทัพพม่าของพระเจ้าปดุงต้องแตกพ่ายและเสียชีพไปเป็นจำนวนมากในคราวสงครามเก้าทัพที่สมรภูมิทุ่งเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
พุทธศักราช 2334
 • ก่อตั้งวัดป่าไผ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2338
 • ก่อตั้งวัดบ้านหม้อ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2343
 • ก่อตั้งวัดโพธิ์บัลลังก์ ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • ก่อตั้งวัดบ้านเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2345
 • ก่อตั้งวัดบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2347
 • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ พระยายมราช และแม่ทัพนายกองไทยลาว ยกทัพไปปราบพม่าที่เมืองเชียงแสน (อ.เชียงแสน จ.เชียงรายในปัจจุบัน) แล้วกวาดต้อนผู้คนชาวลาวโยนกเชียงแสน (ไทยยวน) ให้ลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองราชบุรี บริเวณบ้านไร่นที (ตั้งอยู่ในท้องที่ อ.เมืองราชบุรี ในปัจจุบัน) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกลุ่มเชื้อชาติพันธุ์ที่สำคัญเชื้อชาติหนึ่งของ จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)

ไม่มีความคิดเห็น: