หน้าเว็บ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - รัชกาลที่ 4สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  
พุทธศักราช 2394
 • เริ่มรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
พุทธศักราช 2399
 • เซอร์จอห์น เบาริง (Sir John Bowing) ราชฑูตอังกฤษได้ร้วทำสนธิสัญญาทางไมตรีและการพาณิชย์กับไทย ซึ่งในสนธิสัญญาข้อ 4 ระบุว่า นอกกำแพงเมือง 200 เส้น คนในบังคับของอังกฤษสามารถเช่าที่เรือน ที่สวน ที่ไร่ ที่นาได้ แถบหัวเมืองตะวันตก กำหนดตั้งแต่กำแพงเมืองเพชรบุรีมาถึงปากแม่น้ำแม่กลอง เดินบกขึ้นไปจนครบ 1 วัน ตั้งแต่ปากน้ำแม่กลองถึงกำแพงเมืองราชบุรี ตรงไปเมืองสุพรรณบุรี และตั้งแต่แม่น้ำสุพรรณบุรีไปปากคลองบางพุทราที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยให้อำนวยความสะดวกในการคมนาคมทางเรือแก่ชาวตะวันตก เช่น อังกฤษ อเมริกาด้วย
พุทธศักราช 2400
 • ก่อตั้งวัดกำแพงเหนือ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2401
 • ก่อตั้งวัดหนองอ้อ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2403
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จประพาสเขางู ถ้ำสาริกา และพระปรางค์วัดมหาธาตุ พร้อมกับได้พระราชทานตราภูมิคุ้มห้ามค่านาแก่ลาวพวน ลาวทรงดำเมืองราชบุรี ที่ถูกเกณฑ์ไปช่วยบูรณะพระนครคิรี (เขาวัง) ที่เมืองเพชรบุรี เพื่อยกค่านาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากทำนาอย่างเดียวไม่ได้มีการทำไร่ หาปลา กรือค้าขาย
 • ก่อตั้งวัดม่วงราษฎร์ศรัทธาธรรม
พุทธศักราช 2404
 • ก่อตั้งวัดโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พุทธศักราช 2409
 • เริ่มขุดคลองดำเนินสะดวกเชื่อมแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีน โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง
 • ก่อตั้งวัดบ้านช่อง ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี เป็นวัดที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สร้างขึ้น
พุทธศักราช 2410 (ร.ศ.86)
 • ก่อตั้งวัดเฉลิมอาสน์
 • เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เริ่มเข้ามาสร้างบ้านเรือนยังเมืองราชบุรี ซึ่งเดิมอยู่ในเขตเมืองราชบุรีฝั่งซ้ายแม่น้ำแม่กลองก่อน (ในกรมการทหารช่างปัจจุบัน) ภายหลังจึงค่อยย้ายออดมาทางฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง

ไม่มีความคิดเห็น: